biancahabing.nl
Waar zijn de echte mannen gebleven?
Tegenwoordig zijn er drie dagen waarop je kunt arriveren op de camping. Voorheen was dat slechts één dag, dat was dé zaterdag. Een complete chaos op de camping, oververhitte aankomende gasten en pa…