bezik.net
Sözlük
Sözlük Bezik = Karo vale – maça kız çifti. Brisk = Ellerin sonunda sayılan A ve 10’lulardan her biri. toplam 32 tanedir. 20’şer puan değerindedir. El = Yerdeki ve eldeki kağıtlar…