bezik.net
Ana Kurallar
Bezik’te amaç bir takım sayı grupları yere açarak sayı almaktır. Kazanılan her sayı, marköz adı verilen sayı tahtasına yazılır. (Marköze sayıların nasıl yazılacağını daha iyi açıklandığı Malz…