beyaztarih.com
Bitmeyen Rekabet: Tarih Boyunca Osmanlı - Rus İlişkileri - Beyaz Tarih
Osmanlı Devleti kuruluşlundan itibaren pek çok devletle karşılaşmış ve onlarla askerî, siyasî, ticarî ve diplomatik münasebetlerde bulunmuştur. Fetih politikasını batı yönünde belirleyen devletin karşısına çıkan önemli rakiplerden biri de Rusya’dır. İlk kez XV. yüzyılda başlayan iki ülke arasındaki münasebetlerde, ilk dönemlerde yükselme dönemini yaşayan Osmanlılar, Ruslara göre her açıdan üstün durumdadır. XVI. ve XVII. yüzyıllarda bu üstünlüğünü koruyan ve yaptığı savaş ve antlaşmalara yansıtan Osmanlılar, XVIII. yüzyıldan itibaren eski güç ve otoritesini kaybetmeye başlamıştır. Bu çalışmada iki devlet arasında ilk kez XV. yüzyılda başlayan ilişkiler sürecinde taraflar arasında XIX. yüzyıla kadar yaşanan siyasî, askerî ve diplomatik ilişkilerin ne şekilde olduğu cevaplanmıştır.