beyaztarih.com
Sertarikzade Mehmet Emin Efendi - Beyaz Tarih
Sertarikzade Mehmet Emin Efendi, Nureddin Cerrahi Hazretlerinin halifelerindendir. Bugün Eyüp'te adına kültür merkezi bulunur.