berberanews.com
Qalad fahanay Qalin-Jabintii!
“Qalin la jabiyaa ma jireewaalasiiQortaa” WaxaiskasoodabadhacayaqalinjabinahaheerarkakaladuwaneeJaamacadahadalka Somaliland guudahaan.,iyadoo ay tiradaardeydusanadbasanadkakasiidanbeysasiikordheyso…