benayad.nl
Vertrouwen op Allah en maatregelen nemen • Drs. Mohamed Ben Ayad
Een vrijdagpreek met als titel "Vertrouwen op Allah en maatregelen nemen".