benayad.nl
De Wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' is een tegenslag voor persoonlijke rechten en vrijheden. • Drs. Mohamed Ben Ayad
Minderheidsgroepen lijden nog altijd onder beperkingen die hun positieve bijdrage aan de samenleving beperken. Minderheden streven er ook naar om een vrij leven te leiden. Vrijheid betekent verantwoordelijkheid en discipline. Vrijheid is de motor om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Als vrijheid ontbreekt, dan ontbreekt ook het verantwoordelijkheidsgevoel. De gevolgen hiervan zijn in niemands belang. In de …