bekieketmar.nl
Meensken toch
Op -oh denneboom- Och, meensken toch och, meensken toch maek now toch niet zoe’n bende ‘k zie al mar oorlog en geweld niks as kommer en ellende Och, meensken toch och, meensken toch mae…