bederkirke.dk
Guds øje i det høje - Om tilgivelse og sjælefred i en Facebook-kultur.
Klumme af sognepræst Brian Ravn Pedersen. Vi lever i en Facebook-kultur præget af overvågning og mangel på sjælefred pga.det allestedsnærværende internet.