bederkirke.dk
Præsteklummen | 2014.FB1.KN135 - Beder Kirke
Som dybest brønd Af Brian Ravn Pedersen, sognepræst »De higer og søger / I gamle Bøger, / I oplukte Høie / Med speidende Øie, / Paa Sværd og Skiolde / I muldne Volde, / Paa Runestene / Blandt smuldnede Bene.« Sådan lyder begyndelsen på det nok så berømte digt Guldhornene, som Adam Oehlenschläger skrev i …