bearroad.se
Oufen – favorit i repris | | Bearroad.se
Känslouttryck. De är många och varierande. Dagens uttryck är den så kallade "oufen". Ett suveränt uttryck som kan användas i både med och motgång. Eller är det bara ett ljud? Ouf…va varmt de