bcm.org.rs
Projekat besplatne pravne pomoći u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije
Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti je od septembra 2004. do septembra 2005. godine realizovao projekat Pravne pomoći za izbeglice iz Bosne i Hercegovine. U toku projekta je pružena pravna pomoć za izbeglice u postupcima povrata njihove stambene imovine, uglavnom za stanove sa stanarskim pravom u slučajevima