bcm.org.rs
Linija 481
Linija 481 Iza ovog naslova stoji, po našem mišljenju, veoma važna inicijativa čijom bi se realizacijom stekao realan, jasan i detaljan uvid na koji način se troše sredstva iz Budžeta Republike Srbije koja se inače zovu “ dotacije za NVO “, a u okviru su budžetske linije 481. Zahvaljujući