bcanto.com
Vår dirigent
Dan Lönnqvist avlade musikmagistersexamen och A-examen i orgelspelning vid Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning under ledning av Folke Forsman. Han gav sin debutkonsert i Helsingfors Domkyrka. Lö…