bcanto.com
Bel Canto 30 år!
Vi firar med en jubileumskonsert i Jugendsalen i Jakobstad den 26.10.2019 kl 19. Servering i pausen. Inträde: 15€