bateristars.com
¿Qiueres apresnder el Grip o agarre tradicional? | Bateristars
Quieres aprender el agarre o grip tradicional? aca un videotutorial