basicboard.se
Utfackningsväggar
Vill du veta mer? Kontakta oss BBI:s SIP panel är en synnerligen lämplig produkt till utfackningsväggar såväl vid renovering av äldre fastigheter (Miljon-programmet t.ex.) som vid nybyggnation. Snabbt och enkelt kan utbytet ske till den högisolerande utfackningsvägg som BBI:s SIP paneler erbjuder. En lätt produkt,