basicboard.se
Friggebod
Vill du veta mer? Kontakta oss BBI:s Friggebodar finns i olika modeller och i allt från halvfabrikat till färdiginrett hus. Vi har standardmodeller men vi kan också i samarbete med köparen forma Friggeboden efter dennes önskemål. Friggebodarna byggs med väggar, golv och tak