basicboard.se
Attefallshus
Vill du veta mer? Kontakta oss BBI:s Attefallshus finns i olika modeller och i allt från halvfabrikat till färdiginrett hus. Vi har standardmodeller men vi kan också i samarbete med köparen forma Attefallshuset efter individuella önskemål. Attefallshusen byggs med väggar, golv och tak med