balkanfit.com
Današnja bol - Sutrašnja snaga (Back to the roots)
U gornjem videu prikazan je moj kompletan trening za leđa. Leđna muskulatura je osnova dobro oblikovanog i jakog tijela te je potrebna za daljnje razvijanje snage u tijelu. Na samom početku mog treniranja najveća slabost su mi bila leđa jer jednostavno nisam mogao izgraditi masu u tom dijelu tijela. Pokušavao sam sa mnogobrojnim