babelrepublicat.world
España está obrigada a cumprir as recomendacións da ONU.
O Alto Tribunal español condena ao Estado por non ter cumprido as recomendacións do Comité da ONU para eliminar toda discriminación contra a muller.