avalot-proves.net
VAGA ESTUDIANTIL PER LA REBAIXA DE TAXES UNIVERSITÀRIES
La campanya de la ILP Universitats és una Iniciativa Legislativa Popular amb la voluntat de fer efectiva la rebaixa dels preus públics universitaris aprovada en el Parlament l’any 2016. L'objectiu ...