avalot-proves.net
Sempre tenim motius
Tenim motius per que hem de revertir d’una vegada la Reforma Laboral. Tenim motius per que hem d’acabar amb la desigualtat salarial entre homes i dones per la mateixa feina. Sempre tenim motius! Se...