avalot-proves.net
Reclamem a Brussel·les una Europa més justa per les treballadores
Per iniciativa de la Confederació Europea de Sindicats (CES), a proposta de la UGT i altres organitzacions, tindrà lloc el divendres 26 d'abril a Brussel·les una manifestació per a "Una Europa més ...