avalot-proves.net
Perquè no volem que el nostre acomiadament els surti gratuït
També gràcies a la reforma laboral, s’ha creat una tipologia de contracte amb un període de prova d’un any (amb el que això comporta), s’ha facilitat els acomiadaments a les empreses reduint la ind...