avalot-proves.net
Perquè cada dia s’amplia més la bretxa social entre pobres i rics
Perquè després de lluitar més de quaranta anys per unes condicions laborals dignes, no vull veure els meus fills treballant en precari. Perquè els drets laborals estan retrocedint de manera escand...