avalot-proves.net
Per la normalització de la precarietat laboral
Perquè el retrocès en drets és d'escàndol. Perquè no podem acceptar la normalitzalització de la precarietat laboral. Núria Solé, Secretària d'Organització de la UGT de Catalunya Tots els motius aqu...