avalot-proves.net
PER DISMINUIR DE VERITAT L’ATUR JUVENIL
Perquè l’atur juvenil està gairebé al 40%. Considerem que aquestes xifres no són acceptables, ja que si ve és cert que ens manca experiència quan iniciem la nostra vida laboral, també som joves pre...