avalot-proves.net
Per derogar la reforma laboral
A empreses amb representació sindical s’han iniciat moltes demandes que han arribat a tombar algunes de les reformes del govern del PP amb sentències del Tribunal Suprem. La més greu però és l’atem...