avalot-proves.net
Per acabar amb les pràctiques fraudulentes
Perquè no volem que se’ns segueixi esclavitzant amb convenis de pràctiques o beques que no ens converteixen en personal laboral de l’empresa, que menysvaloren la nostra feina, ja que en molts casos...