avalot-proves.net
PER ACABAR AMB LES ELEVADES TAXES DE SOBREQUALIFICACIÓ
La taxa de sobrequalificació no deixa de créixer notablement entre la població jove. S’ha de fer quelcom per acabar amb el desajust entre educació i ocupació, ja que avui dia l’accés als estudis su...