avalot-proves.net
FEBRER | MES DE LA JUSTÍCIA SOCIAL
Sostenint que «la justícia social és un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera» i que constitueix «el nucli central de la nostra missió global per promoure el desenvolupament ...