avalot-proves.net
Contractes de pràctiques, becaries... fins quan?
Batxillerat, Cicles formatius, universitat, postgrau, màsters... Hem estudiat tot el que ens van dir que “havíem” de fer si volíem una bona feina. I què és el que ens trobem? Precarietat, temporali...