avalot-proves.net
Bloc lingüístic i calendari de l'Avalot
L'agenda reivindicativa que presentem a continuació vol ser una eina per conèixer, naturalitzar i difondre el glossari propi d’una organització com l’Avalot. El glossari que s’inclou en aquesta age...