avalot-proves.net
ABRIL | MES DE LA SEGURETAT I LA SALUT A LA FEINA
Aquest mes hi tenim una data marcada per al sindicalisme, el 28 d'Abril és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut a la Feina. L'Organització Internacional dels Treballadors i l'Organitzaci...