ataforum.net
Türklerde Eski Tanrı İnançları | Şamanizm
Şamanizm Şamanizm en eski inanç sistemidir. Türklerin, Moğolların ve Asya göçebelerinin eski dinidir. İnançlarına göre