ataforum.net
MİT’nin Atası Olarak Görülen Teşkilat-ı Mahsusa Nedir ?
Osmanlı’da Enver Paşa tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti altında kurulduğu bilinen Teşkilat-ı Mahsusa, bir gizli