astridterese.no
Til oss som må ta imot flyktningar
Vi lever i skiftande tider Der mennesker er på flukt Frå ufred og splid og strider Vi ser at det er heilt sjukt Så kjem dei heilt inn i bygda Kva skal vi møte dei med Skal vi vere redde for trygda …