asswak-alarab.com
لماذا تدهورت العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية؟
يصعب أن تُخبّئ كل اللياقات الديبلوماسية المعروفة عن العلاقات السعودية ــ المغربية، التوتّرات المتنامية، على الأقل منذ أكثر من عام تقريباً بين الرياض والرباط، لتصل أخيراً إلى ذروتها مع وقف المغرب مش…