assafir24.ma
الإبداع الأدبي و .. النقد الراجح | جريدة السفير 24 Assafir
* الصادق بنعلال ” أبرزت التجارب النقدية العميقة أن التحليل هو محك كل ادعاء نقدي على أساس أن يكون التحليل مقنعا و منسجما ” : محمد أنقار الأدب و تعميق الوعي الإنساني : شهد النقد الأدبي العربي في الثمانينيات و التسعينيات من القرن العشرين صحوة بالغة الأهمية، بفضل انفتاح الدارسين و المعنيين بمقاربة المعطى الأدبي …