asheimskolemusikkorps.no
Åsheim Skolemusikkorps ønsker flere nye musikanter velkommen!
Rekrutteringen Åsheim Skolemusikkorps (ÅSMK) har 33 utøvende medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps og drilltropp. Medlemmene er fra 8-9 år og oppover til 19, og rekrutteres fr…