asheimskolemusikkorps.no
Plan for høsten 2018
Her er planlagte datoer for aktiviteter i høstsemesteret: Oppstart, Åsheim ungdomsskole 20. august Åpning av Kattemdagene, ved Prix’en på Kattem lørdag 1. september. Drill, juniorer og hovedk…