asheimskolemusikkorps.no
Har du lyst til å begynne i korps?
Åsheim skolemusikkorps har plass til mange flere musikanter og drillere! Lurer du på hvordan det er å være med i et korps? Har du lyst til å lære å spille et instrument? Eller har du lyst til å vær…