arvikagk.com
Höstmöte
Dags för höstmöte 21/11 kl 18.30 Plats: Bibliotekets hörsal (ingång från Palmviken) Val av styrelse, verksamhetsberättelse och utdelning av KM medaljer till vinnarna i varje klass