artit-k.com
จะใช้คำสั่ง Loop หรือเขียน Recursive บน VB.NET ดีนะ
ทดสอบคำสั่ง Loop (For) เทียบกับ Recursive Function ด้วยการ Benchmark คำสั่ง ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวัดผลในแง่ของความเร็วในการประมวลผล