artisfun.nl
Liegbeest - Jet van Vuuren, schrijfster
Wat als niemand de waarheid spreekt…? Jochem Nijhoff, een succesvol en vermogend advocaat, verheugt zich op een weekend in zijn buitenhuis waar hij met oud-jaargenoten van het Utrechts studentencorps hun vijfde lustrum zal vieren. Toch verloopt niet alles even feestelijk als gepland. Vlak voor het lustrum valt een van Jochems studievrienden van zijn paard en …