arnoldteraa.nl
Systemische patronen van mensen - Arnold te Raa
Mensen volgen vaak ongemerkt systemische patronen. Bij systemisch werken kijk ik naar oorzaken en oplossingen zodat beter functioneren mogelijk wordt.