armtr-beyondborders.org
Արի Շեքերյան - Սահմաններից վեր Հայաստան-Թուրքիա
Արի Շեքերյանին՝ Ստամբուլից, ով Օքսֆորդի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ է, տրամադրվել է ճանապարհորդական դրամաշնորհային աջակցություն՝ իր ատենախոսության մաս կազմող հետեղեռնյա շրջանի հայկական մամուլի արխիվային հետազոտությունը կատարելու նպատակով Երևան այցելության համար: «Ինձ համար պատիվ է լինել...