armtr-beyondborders.org
Այշեգյուլ Օզադաքը և Տուգչե Օզդեմիր - Սահմաններից վեր Հայաստան-Թուրքիա
Այշեգյուլ Օզադաքը և Տուգչե Օզդեմիրը՝ Ստամբուլից, ովքեր հանդիսանում են Սաբանջը համալսարանի Գենդերային ֆորումի կողմից կազմակերպած «Հետաքրքրական քայլեր․ գենդերի և հիշողության շրջագայության» պատմասացներ, ստացել են ճանապարհորդական դրամաշնորհային աջակցություն՝ հայ և թուրք հասարակությունների ընդհանուր երգերն ուսումնասիրելու և...